SP YẾN SÀO

Yến Sào Nam Phương – Yến Phan Thiết

Sản phẩm yến thuộc hệ thống nhà yến của Yến Sào Nam Phương được thu hoạch ở Phan Thiết – yến phan thiết.

Phan Thiết là nơi rất ưu đãi đối với chim yến, từ khí hậu và vùng biển, chim yến rất phát triển và đặc biệt tạo ra những tổ yến rất chất lượng, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng vốn có của tổ yến.

     DSC06043 chinh sua             

I/ YẾN SÀO THÔ CÒN LÔNG

    images 04      thu hoach yen sao      images (27)

II/ YẾN SÀO TINH CHẾ – YẾN SẠCH

images (22)   images (19)          IMG_1511

Yến Sào Nam Phương

Yến Phan Thiết