Yến thô còn lông

Yến thô còn lông

Yến thô còn lông là  yến được khai thác về còn nguyên lông chưa được làm sạch. Cho nên khi mua về chúng ta cần phải làm sạch lông gồm lông lớn và lông măng theo quy trình hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của yến cũng như sức khỏe của người dùng yến.

images (2)YẾN THÔ CÒN LÔNG LOẠI 1 

Xem chi tiết

mua ngay 01

 

Dạng tai to và đẹp, ít lông (do chim yến hình thành ở giữa), loại này thường khó kiếm.

 

images 12YẾN THÔ CÒN LÔNG LOẠI 2

Xem chi tiết

mua ngay 01

 

Dạng tai, nhỏ hơn và được hình thành ở góc có dạng gần giống với yến tai khoảng 80% (do chim yến hình thành ở giữa).

12193696_841447065953351_6142115227854364213_nYẾN THÔ CÒN LÔNG LOẠI 3

Xem chi tiết

mua ngay 01

 

Dạng góc, do yến được hình ngay góc nên yến có dạng hình tam giác.