Yến sào thô còn lông loại 3 – 50 gram

Yến sào thô còn lông loại 3 – 50 gram

12193696_841447065953351_6142115227854364213_n

Yến sào thô còn lông loại 3

Giá bán: 1.100.000 đ/50 gram

mua ngay 01

Xuất xứ: thuộc hệ thống nhà yến của Yến Sào Nam Phương

Hình dáng của yến sào thô còn lông dạng góc, do yến được hình ngay góc nên yến có dạng hình tam giác.

Màu sắc của yến sào thô còn lông trắng và hơi ngả vàng.

Số lượng của yến sào thô còn lông từ 6 – 8 tai, tùy theo