Yến sào thô còn lông loại 1-100 gram

Yến sào thô còn lông loại 1-100 gram

images (64)

Yến sào thô còn lông

Giá bán: 3.000.000 đ / 100 gram

mua ngay 01Xuất xứ: Yến sào thô còn lông loại 1 thuộc hệ thống nhà yến của Yến Sào Nam Phương.

Hình dáng của yến sào thô còn lông loại 1 có dạng tai, nhỏ hơn và được hình thành ở góc có dạng gần giống với yến tai khoảng 80% (do chim yến hình thành ở giữa).

Màu sắc của yến sào thô còn lông loại 1 có màu trắng và hơi ngả vàng.

Số lượng của yến sào thô còn lông loại 1 này từ 8 -10 tai tùy theo.