Yến thô còn lông loại 1 – 50 gram

Yến thô còn lông loại 1 – 50 gram

yen tai dep

Yến thô còn lông loại 1

Giá bán: 1.500.000 đ / 50 gram

                              mua ngay 01

Xuất xứ: thuộc hệ thống nhà yến của Yến Sào Nam Phương.

Hình dáng của yến thô còn lông loại 1 dạng tai, nhỏ hơn và được hình thành ở góc có dạng gần giống với yến tai khoảng 80% (do chim yến hình thành ở giữa).

Màu sắc thô còn lông loại 1 có màu trắng và hơi ngả vàng.

                                                               Số lượng thô còn lông loại 1 từ 4 – 5 tai, tùy theo