Yến thô còn lông loại 2 -100 gram

Yến thô còn lông loại 2 -100 gram

images 12

Yến thô còn lông

Giá bán: 2.500.000 đ /100 grammua ngay 01Xuất xứ: thuộc hệ thống nhà yến của Yến Sào Nam Phương

Hình dáng yến thô loại 2 dạng tai, nhỏ hơn và được hình thành ở góc có dạng gần giống với yến tai khoảng 80% (do chim yến hình thành ở giữa).

Màu sắc của yến thô loại 2 trắng hơi ngả vàng.

Số lượng yến thô loại 2 từ 6 – 8 tai, tùy theo