Yến thô còn lông loại 3 – 100 gram

Yến thô còn lông loại 3 – 100 gram

12193696_841447065953351_6142115227854364213_n

Yến thô còn lông

Giá bán: 2.200.000 đ / 100 gram

mua ngay 01

Xuất xứ: thuộc hệ thống nhà yến của Yến Sào Nam Phương.

Hình dáng của yến thô còn lông dạng góc, do yến được hình ngay góc nên yến có dạng hình tam giác.

Màu sắc  của yến thô còn lông trắng hơi ngả vàng.

Số lượng của yến thô còn lông từ 12 – 16 tai, tùy theo